Duet Evaluerings

Kies asseblief een tydgleuf (15 minute) vir u evaluering. Kies by die Service kieslys vir watter bediening u ‘n evaluasie voor wil skeduleer. Spesifiseer asb. vir watter instrument(e)/tegniese toepassing u vir evaluasie voor wil kom in die NotesĀ veld

Evaluerings datums is:

Kruispunt/Oggenddiens/Dokima

15 Augustus 2017 14:00 – 18:00

Slegs een evaluasie (15 minute) per persoon! Maak asb. seker u skeduleer binne die gestipuleerde tye soos hierbo.

 

[bpscheduler_booking_form]