Duet Evaluerings

Kies asseblief een tydgleuf (15 minute) vir u evaluering. Kies by die Service kieslys vir watter bediening u ‘n evaluasie voor wil skeduleer. Spesifiseer asb. vir watter instrument(e)/tegniese toepassing u vir evaluasie voor wil kom in die NotesĀ veld

Evaluerings datums is:

Kruispunt/Oggenddiens/Dokima

21 en 23 Februarie 2017 14:00 – 19:00

Slegs een evaluasie (15 minute) per persoon!

 

  • Appointment Info

  • Your Info